Kobra II Verkstad

Alla funktioner för en effektivt fordonsverkstad.

Kobra II Verkstad

Med verkstadsprogrammet Kobra II Verkstad får du alla de funktioner som krävs för att fordonsverkstaden ska fungera effektivt och smidigt. Du skapar kostnadsförslag och order, bokar upp artiklar, skapar underlag till mekanikern, tar betalt av kund, hanterar försäkrings- och garantiärenden samt gör din uppföljning.

Kalkyler säkerställer lönsamhet

Du säkerställer din lönsamhet på varje order genom att göra en kalkyl i verkstadsprogrammet innan du gör slutordern. Systemet hjälper dig att ”vikta” dina timpriser beroende på märke, modell, årsmodell och typ av arbete, så att du alltid har ett konkurrenskraftigt pris, samtidigt som du säkrar att du tjänar pengar på mer krävande modeller.

Reparationspaket och priser

Som stöd har du ett register för olika märken med färdiga arbetsoperationer, kompletta reparationspaket och priser som söks fram via REG-nr, modell eller chassinummer. Via integration med generalagentens system eller något av marknadens andra menu pricing system eller EPC-program, uppdateras och administreras [JF1] arbetsoperationer och artiklar korrekt i verkstadsprogrammet.

Fullständiga uppgifter om fordonet

Kundens och fordonets uppgifter söks enkelt fram via din egen databas, generalagentens system eller via Transportstyrelsens register. Du kan också få fram fordonets tidigare reparationshistorik i detta verkstadsprogram.


Detta ingår i modulen

Lokala paket för återkommande arbetenViktning av timpriser
Automatisk rabatthanteringArbetsorder med upp till 99 jobb
ReparationspaketFördelning order till flera betalare
Kreditering med kopiering till ny aoReservation av reservdelar
Automatisk konteringAutomatiskt uppl. garantiärende
Hantering av försäkringsärendenSkadefördelning
Historik via centralt registerIntegration menu pricing system

Fördelar

  • Behörighetssystem som styr vem som får göra vad
  • Du kan använda systemet för att skapa kampanjer för att öka affären
  • Dokument för order, fakturautskrift och låneförbindelse vid lånebil/hyrbil, finns som färdiga mallar som du kan anpassa med egen logo