Kobra II Uthyrning

Hanterar uthyrning av fordon och utrustning.

Kobra II Uthyrning

Med Kobra II Uthyrning kan du på ett enkelt sätt administrera uthyrning av dina fordon. Du ser tydligt vilka fordon som är tillgängliga det datum kunden önskar hyra, och kostnadsförslaget blir alltid ”lägsta pris”, baserat på kundens önskemål.

Färdiga dokument förenklar fordonsuthyrning

Det finns färdiga dokument/handlingar som förenklar ditt arbete: Bokningsbekräftelse, hyresavtal, återlämningskvitto och faktura/kontantnota. Med uppföljningsfunktionerna som följer med modulen kan du se vilka kunder som är mest trogna och vilka fordon som är lönsamma.

Statistik per kund/fordon

I modulen kan du få fram statistik per kund eller fordon för resultatuppföljning, utvärdering och planering och följa upp din uthyrningsgrad per fordon inklusive intäkts- och kostnadsanalys. Du kan ta ut rapporter om:

 • Bokningar
 • Uthyrda fordon
 • Långtidskontrakt
 • Lager
 • Omsättning per kund eller fordon
 • Uthyrningsgrad

Statistik kan föras över till Excel för vidare bearbetning och analys.


Detta ingår i modulen

PrislistorFärdiga dokument/mallavtal
Tillgång till branschens allmänna villkor för självriskKostnadsförslag med ”lägsta pris”
Flera sökfunktioner på bilarRabatthantering
Kontroll av hyrestagare (körkort, behörighet, anmärkning)Byte av fordon på löpande avtal
Smidig återlämningsrutinUtskrift av återlämningskvitto
Extra fält för info till faktureringFlera olika betalningssätt
Fördelning till olika betalare på samma orderKalkylfunktion
Kostnader/intäkter påförs med automatikVillkor anpassas efter försäkringsbolag

Fördelar

 • Överblick över tillgängliga fordon
 • Färdiga dokumentmallar
 • Avancerad sökfunktion
 • Kalkylfunktion för att räkna fram pris
 • Enkelt att byta fordon under avtalstiden
 • Statistik över uthyrningsgrad och bokningar
 • Inbyggd kontroll av hyrestagarenr