Kobra II Redovisning

Anpassat för fordonsbranschen.

Kobra II Redovisning

Systemet hanterar budget, verifikationsregistrering, kontering, moms och bokslut med mera. Dina verifikationer registreras enkelt och du kan med automatik fördela ut dina kostnader eller intäkter till önskat konto eller kostnadsställe och slipper tolkandet av pappersunderlag när du arbetar med din redovisning. Kobra II Redovisning är fullt integrerat med Kobra II:s andra system, vilket ger full spårbarhet.

Automatiserad kontering

Konteringen från de andra modulerna i Kobra II är helt automatiserad, vilket minimerar risken för fel. Konteringen sker genom en konteringsmatris som sätts upp efter dina önskemål eller efter generalagentens standard. Matrisen är flexibel och kan förändras om du önskar andra eller nya regler som påverkar företag i fordonsbranschen.

Kobra II Redovisning har en utvecklad felsökning där du kan söka dig bakåt till en specifik verifikation, ner till en enskild faktura, en rad på den fakturan och utläsa vilken kontering den gett upphov till.

För både små och stora företag

Genom att Kobra II är modulbaserat får du ett skalbart ekonomisystem som du kan växa med och som passar både små och stora återförsäljare och verkstäder. Ekonomimodulerna (Redovisning, Leverantörsreskontra, Kundreskontra) används tillsammans för ett komplett ekonomisystem eller adderas till ditt nuvarande ekonomisystem. Fördelen med att använda Kobra II:s egna ekonomimoduler är att de är anpassade till din verklighet i fordonsbranschen.


Detta ingår i modulen

VerifikationsregistreringBudgetregistrering
BokslutshanteringKontoplanshantering
AutomatkonteringMomsrapport med kontrollista
PeriodiseringKonteringsmallar
Automatisk uppdateringTransaktionslista
FrågerutinRapporter/statistik

Fördelar

  • Behörighetssystem som styr vem som får göra vad
  • Fullt integrerat med Kobra II:s andra system, vilket ger full spårbarhet
  • Inbyggd automatkonteringen minskar risken för fel
  • En stor mängd färdiga rapporter hjälper dig att följa upp verksamheten