Kobra II Fordonsförsäljning

Hanterar all försäljning och inköp av fordon.

Kobra II Fordonsförsäljning hanterar och administrerar all försäljning och inköp av fordon på ett smidigt sätt. Systemet stödjer dig vid upplägg och hantering av dina fordon, från beställning och lagerhållning till leverans till kund.

Med den inbyggda kalkylfunktionen för bilhandel kan du enkelt göra både för- och efterkalkyler. Affärssystemet bevakar alla stöd och att de kommer in. Eftersom systemet tar hänsyn till en kostnad även innan den rent faktiskt bokförts, får du ett jämnare täckningsbidrag på dina bilaffärer.

Kommunikation med generalagenten

För de flesta märken på marknaden finns inbyggd kommunikation med generalagentens datasystem för att beställa fordon, uppdatera modeller, priser, färger och fabriksutrustning, vilket gör bilhandel ännu enklare för dig som fordonsadministratör.

Färdiga rapporter ger överblick

Genom att utnyttja några av de färdiga rapporterna får du en samlad bild över din totala fordonsförsäljning och kontroll över resultatet.

Du kan ta ut en rapport på:

 • Lager
 • Provision
 • Sålda men ej levererade
 • Fordon på väg
 • Orderstock
 • Resultat

Genom att integrera med Kobra II Säljstöd eller Bilkalkyl knyter du samman försäljningsarbetet med de ekonomiska transaktionerna.


Detta ingår i modulen

Vagnkort med kostnader/intäkterFörhandsberäkning av kostnader
För- och efterkalkylerNedskrivningar
Demo- och tjänstebilshanteringAutomatisk kontering
Beställning av fordon hos importörIntegration till centrala bilregistret
Återköpshantering enligt K3Provisionshantering
Hantering av inbytenHantering av ramavtalsrabatter
RestskuldskontrollStöd för avbetalning/leasing
Rekvisition och handpenningHantering av flera betalare
Olika statusnivåer på fordonFärdiga rapporter/statistik

Fördelar

 • Integration till bilregistret underlättar vid uppläggning av fordon och kunder
 • Du har full koll på ditt lager och vad som är på väg in
 • Systemet håller koll på stöd från importören
 • Genom märkning av fordon med status, kan du enkelt följa ett fordons resa mot leverans
 • Som ansvarig kan du följa upp enskilda säljares arbete, men även försäljning per märke och modell
 • Tydliga, färdiga rapporter underlättar vid prognoser och likviditetsbedömning