VÅRA VÄRDERINGAR

« Värdet av en idé beror på hur den används »

Thomas Edison.

Våra värderingar vägleder oss i utvecklingen av ett användbart utbud till våra kunder.

Värderingar som vägleder oss

Att göra våra kunder bättre

Vi finns här för att utveckla programvara och tjänster som gör att du kan ge dina kunder effektiv service. För oss innebär detta att:
• Förstå marknadens behov
• Utveckla anpassade lösningar
• Säkerställa ergonomi (UX, UI) som passar användarna
• Informera och ge råd
• Säkerställa säkerhet
• Säkerställa vidareutveckling och hållbarhet hos våra lösningar

Strävan efter excellens

Vi investerar mycket i kvaliteten och prestandan i våra produkter och våra tjänster med hjälp av särskilda verktyg och resurser:
• Versionshantering
• Automatiska tester
• Automatiska uppdateringar
• Kundundersökningar
• Supporthantering

Innovation

För oss är innovation en garanti för prestanda och hållbarhet. Därför strävar vi efter att:
• Hålla våra tekniska plattformar uppdaterade; de måste fortsätta att bygga på öppna standarder
• Snabbt utveckla nya moduler i enlighet med marknadstrender: Digital Signature, Consent Center, Sales Mobility, Digital Workshop.
• Kontinuerligt övervaka tekniker och användning för att ständigt vara aktuella

Det är människorna som är nyckeln till allt

Vi tycker att det är viktigt med mänskliga relationer och vi tar hänsyn till detta i vår kontakt med dig:
• Vid utbildningar och implementation
• I det dagliga arbetet, genom den utbildning som våra anställda får
Vi är mycket uppmärksamma på kvaliteten i vår rekrytering och kontinuerlig fortbildning av våra medarbetare.

Våra lösningar

CRMAuto

CRM särskilt utformat för fordonstillverkare.

Sales Mobility

Skapa en tät relation till din slutkund under försäljningen av fordonet.

Kobra II DMS

DMS för återförsäljare.

Kobra II CRM

I Kobra II CRM arbetar du med kundbearbetning och försäljning.