Vad letar du efter?
Sök
  • Återförsäljare
  • Fordonstillverkare
  • Korporativ
  • 30/05/2024

Nextlane och Salesforce samarbetar för att förbättra kundupplevelsen inom fordonsindustrin

Pressmeddelande

Paris, maj 2024 – Nextlane har gått med i Mulesoft Anypoint Exchange för att erbjuda en integrerad affärslösning som digitaliserar kundresan inom fordonsindustrin. Med Salesforce, en ledande teknikplattform som många fordonstillverkare och återförsäljare litar på, och Nextlane, känt för sin expertis inom digitalisering av fordonsförsäljning, representerar samarbetet ett betydande framsteg inom digitalisering av fordonssektorn.

Kärnan i det nya erbjudandet är en dubbelriktad integration mellan Salesforce och Dealer Management Systems (DMS) som säkerställer att data är korrekta och tillgängliga i alla delar av OEM-organisationen och distributionsnätverket.

Vad är Mulesoft Anypoint Exchange?

Mulesoft Anypoint Exchange är en plattform som erbjuder ett bibliotek med resurser, inklusive API:er, anslutningsverktyg, mallar och exempel, vilket underlättar integration och samarbete mellan utvecklare. Det effektiviserar utbytet av data och resurser, vilket förbättrar effektiviteten i digitala transformationsprojekt inom Salesforces ekosystem.

Vad innebär detta nya erbjudande för kunderna?

Data måste vara korrekt och tillgänglig för alla delar av OEM-organisationen och distributionsnätverket. OEM-företag och återförsäljare vill undvika att olika system inte stämmer överens med varandra, särskilt mellan CRM-plattformen och DMS. Oavsett var data uppdateras och av vem, kräver de att dessa synkroniseras i hela deras informationssystem.

Nextlane-plattformen och Mulesoft-funktionerna tjänar detta specifika syfte: att underlätta datautbyte och uppdateringar mellan programvarulösningar. Med en rad tillgångar tillgängliga på Anypoint Exchange, inklusive skräddarsydda lösningar som utvecklats av Nextlane, kan kunderna få tillgång till en mängd resurser för att driva sina digitala initiativ framåt.

Besök vår Partnersida för att få veta mer om Nextlane Partners ekosystem.