Vad letar du efter?
Sök
  • Korporativ
  • 14/05/2024

Nextlanes VD: ”Vi vill positionera oss som en pålitlig partner för framtiden”

Hartmut wagner CEO Nextlane

Imaweb har blivit Nextlane. Den välkända leverantören av mjukvarulösningar för fordonsförsäljning fick nyligen ett nytt namn och också en ny VD – Hartmut Wagner. I en intervju berättar Hartmut om sin första tid på Nextlane och hur det nya namnet ska ge bolaget ny kraft.

Hur har din första tid på Nextlane varit?

Den har varit otroligt spännande och lärorik. Till en början har jag fokuserat på att förstå marknaderna och lära känna produkterna och framför allt människorna i bolaget. Fordonsbranschen befinner sig just nu i en stor digital omvandling vilket ger oss som mjukvaruleverantör enorma möjligheter. I det här skiftet kan vi vara ett stöd för våra kunder och partners, och samtidigt också positionera oss som en pålitlig partner för framtiden.

Vilka har varit dina första steg?

Som ny VD är det alltid viktigt att lyssna, speciellt på feedback från såväl kunder som partners och medarbetare. Genom att lyssna och förstå blir det lättare att dra slutsatser och fatta rätt beslut. Mitt primära fokus nu är det strategiska ramverket och att skapa klarhet kring vår affärsplanering. Vi har börjat 2024 med en stärkt affärs- och produktstrategi, och arbetar nu med att skapa en tydlig riktning så att alla medarbetare förstår hur de kan bidra till företagets framgång.

Nextlane vill fortsätta utveckla sina AI- och molnbaserade mjukvarulösningar för fordonsbranschen. Berätta vad det innebär rent konkret?

Vi vill hjälpa våra kunder i deras nuvarande situation men också ge dem möjligheten att utforska nya tekniker för att öka sin effektivitet, nytta och kunskap. Vi vill fortsätta att engagera oss när det handlar om rättsliga krav, support och underhåll av våra Dealer Management Systems, för att kunna säkerställa planeringssäkerhet för våra kunder.

Samtidigt vill vi också arbeta med att utveckla våra molnlösningar, där AI spelar en viktig roll. För oss är det viktigt att förbättra de lösningar vi redan har, som Nextlane Inspect och Nextlane Remarketing, men också att utveckla nya. Genom att använda

oss av AI kan vi förbättra både vår effektivitet och vår prestanda när vi utvecklar nya mjukvaror.

Vad har du för mål för Nextlane?

Målet är att göra Nextlane till den ledande leverantören av mjukvarulösningar för fordonsindustrin i Europa. Vi utvecklar ständigt vårt digitala ekosystem genom att integrera fler och fler marknadsaktörer in i vår plattform, allt från verkstäder och agenter till MSP:er och finansiella organisationer. På sikt vill vi ge alla företag i vårt system ett verkligt mervärde, inte bara i relationen med oss utan också i relationen kunderna emellan.

Hur drar svenska kunder nytta av Nextlane?

Våra svenska kunder gynnas av innovationskraften hos en europeisk marknadsledare med regionalt fokus. Vi arbetar inte bara med underhåll av de befintliga systemen, utan vi arbetar också med att skapa nya moderna molnlösningar som gör det möjligt för både små och stora företag att arbeta mer effektivt. Vårt digitala ekosystem ger kraft och möjligheter för alla typer av verksamheter.

Vilka är de viktigaste stegen framåt?

2024 kommer att präglas av positioneringen av Nextlane. Att stärka förtroendet är nyckeln till vår framgång. Dessutom kommer Nextlane-plattformen och vårt digitala ekosystem fortsätta att växa. Vi kommer att utöka vår regionala närvaro och stärka vår portfölj, och därigenom driva branschen i en framtidsorienterad riktning.