Vad letar du efter?
Sök
  • Återförsäljare
  • 28/06/2024

Elbilarnas effekt på bilverkstäder: Utmaningar och möjligheter

impact of the electric cars

Elbilar blir allt vanligare på våra vägar och ökningen gör att bilverkstäderna står inför en betydande förändring. En av de största skillnaderna är att elbilar inte kräver samma omfattande service som sina bensin- och dieseldrivna motsvarigheter. Detta skapar både utmaningar och möjligheter för verkstäderna som behöver hitta nya sätt att förbli konkurrenskraftiga och relevanta.

En av de största utmaningarna som verkstäderna just nu står inför är den minskade efterfrågan på traditionell service. Jämfört med bilar med förbränningsmotorer har elbilar färre rörliga delar vilket innebär att det finns färre komponenter som kan slitas ut eller gå sönder. Detta medför färre oljebyten, mindre behov av avgassystemreparationer och mindre frekventa bromsbyten, eftersom regenerativ bromsning minskar slitaget på bromsarna.

För verkstäder som har varit beroende av denna typ av intäkter innebär det en minskning i arbetsvolym. En minskning av arbetet leder i sin tur till minskade intäkter, vilket på sikt kommer att tvinga verkstäderna att förändra sina affärsmodeller för att kunna väga upp för de förlorade intäkterna.

Nya kompetenskrav

En ökning av elbilar innebär också en ökning av ny kompetens. För att verkstäderna ska kunna serva och reparera elbilar på ett säkert sätt krävs särskilda utbildningar och certifieringar. Elbilar är komplicerade fordon som kräver specialistkunskaper inom bland annat högvoltsystem, batteriteknologi och elektroniska styrsystem.

Expertiskunskap krävs

Det är viktigt att komma ihåg att elbilsteknologin inte bara medför utmaningar utan också möjligheter. Genom att vara snabb på bollen och tidigt erbjuda expertservice för elbilar kan verkstäderna särskilja sig från sina konkurrenter och attrahera en ny kundkrets. Servicen kan inkludera allt från batteribyten och uppgraderingar till specialiserade diagnostiktjänster för elbilar.
En service för en elbil kräver också ofta en högre specialistnivå än traditionell service, vilket innebär att verkstaden kan ta ut ett högre pris. Pengar som i sin tur kan användas för att täcka kostnaderna för den minskade volymen av traditionell service.

Fokus på kundnöjdhet

För att hålla i gång affären på lång sikt är det också viktigt att fokusera på kundnöjdhet. Idag finns flera digitala verktyg som underlättar mätningen av kundnöjdhet, bland annat automatiserade enkäter som skickas ut efter varje verkstadsbesök.
Denna typ av verktyg kan också underlätta arbetet med verkstadens e-rykte genom att bevaka onlineplattformar och sociala mediekanaler. Genom att regelbundet påminna sina nöjda kunder om att lämna positiva omdömen kan verkstaden förbättra sitt rykte och attrahera fler kunder.

Möjligheter hos befintliga kunder

Innan en reparation ska genomföras är det vanligt att en kund begär in priser från flera verkstäder för att jämföra vilket leder till att många offerter blir obesvarade. För att inte missa dessa möjligheter kan verkstäderna automatisera övervakningen och uppföljningen av offerter. Med verktyg som identifierar obesvarade offerter och automatiskt skickar påminnelser till kunderna kan verkstäderna öka antalet accepterade offerter och därmed också öka sina intäkter. Denna automatisering kan frigöra tid för personalen och ge dem möjlighet att fokusera på mer komplexa och värdeskapande uppgifter.

Ökad efterfrågan på diagnostik och elektronisk service

Elbilar må ha färre rörliga delar än traditionella bilar men de är däremot fullpackade med avancerad elektronik och programvara. Den komplicerade sammansättningen innebär en ökad efterfrågan på diagnostik och elektronisk service. Verkstäder som kan erbjuda avancerad diagnostik och reparation av elbilarnas elektroniska system kommer därför att ha en stor fördel på marknaden.

Serviceavtal och abonnemang

En annan möjlighet för verkstäderna är att erbjuda serviceavtal och abonnemang för elbilsägare. Genom att erbjuda paketlösningar som inkluderar regelbunden diagnostik, uppgraderingar och underhåll kan verkstäderna skapa en stabil och förutsägbar intäktsström. Abonnemangstjänster hjälper till att stärka kundrelationerna och öka lojaliteten till företaget.

Anpassning för framtiden

Övergången till elbilar innebär stora förändringar för bilverkstäderna vilket skapar både utmaningar och möjligheter. Genom att anpassa affärsmodellen, investera i utbildning och specialisering, fokusera på kundnöjdhet och ta vara på nya affärsmöjligheter kan verkstäderna navigera genom förändringen och fortsätta vara lönsamma i framtiden. Den snabba utvecklingen kräver flexibilitet och innovation, och de verkstäder som redan nu kan anpassa sig till förändringen kommer ha ett stort försprång i framtiden.

Läs mer om hur du kan arbeta med kundnöjdhet med nextlane MaxSat.

Läs mer om hur du kan generera fler försäljningsmöjligheter bland befintliga kunder med nextlane MaxLead.