Vad letar du efter?
Sök
  • Återförsäljare
  • 14/03/2024

Delad mobilitet – en fordonsindustri i förändring

Shared mobility

Är du redo att dela din bil med 13 andra? Den traditionella fordonsindustrin står just nu inför en betydande förändring. Den unga generationens fokus på hållbarhet och flexibilitet skapar ett behov av delad mobilitet (shared mobility), vilket på sikt kommer att påverka hela vårt sätt att förflytta oss. Nextlane reflekterar över framtidens resande och vad det kommer att innebära för fordonsindustrin.

Enligt techbolaget Nexers rapport Code over Chrome har världen hittills genomgått två revolutioner kopplat till mobilitet och transport. Den första, introduktionen av motoriserade fordon och den andra, massproduktionen av fordon och utvecklingen av infrastruktur. Idag befinner vi oss mitt i den tredje revolutionen som präglas av ett nytt sätt att transportera sig med fokus på hållbarhet och delad mobilitet, där människan och planeten står i centrum.

Delad mobilitet ökar

Tittar vi tillbaka i tiden var en splitter ny bil för många en symbol för status, inte minst för yngre. Så är det inte idag, nu ser den yngre generationen bilen snarare som ett transportmedel än en statussymbol. Senaste åren har bildelningsplattformar som Zipcar och on-demandtjänster som Uber ökat kraftigt och fler väljer idag att dela bil i stället för äga. Enligt studien “Car Sharing Unlocked” som genomförts av ING beräknas det 2035 finnas 7,5 miljoner delade bilar i Europa och enligt en rapport från konsultföretaget Oliver Wyman förväntas marknaden för delad mobilitet nå 370 000 miljoner euro 2030.

De unga är helt enkelt mer miljömedvetna idag än vad de var för 50 år sedan och det speglas såväl i deras sätt att konsumera som i deras sätt att transportera sig. Generationen har från tidig ålder matas med information kring ökade koldioxidutsläpp och växande miljöförstöring, och för dem är en resa med en bensindriven bil snarare en påfrestning än ett nöje. Att färdas med kollektivtrafik, elfordon eller rent av cykel faller sig för många mer naturligt än att köra en bensindriven bil.

En förändring krävs

Statistiken och trenderna talar sitt tydliga språk. Sättet att transporteras är på väg att förändras och det är främst hållbarhet som leder denna revolution. Men hur påverkar det nya sättet att transporteras fordonsindustrin? Kan den fortsätta som den gjort de senaste hundra åren eller måste den förändras?

Svaret är att en förändring måste till. För att möta det förändrade behovet måste fordonstillverkarna och bilåterförsäljarna förändra sina processer. Förutom att produktionen av elfordon måste öka, måste också sättet att sälja bilar förnyas.

Nya marknader att utforska

Eftersom den yngre generationen föredrar delade mobilitetstjänster framför ägande finns här en outnyttjad marknad att utforska. Bilåterförsäljarna behöver fundera på vilket sätt de kan erbjuda flexibla ägarmodeller och prenumerationstjänster, samt hur de kan möta kraven på de skräddarsydda fordonslösningarna som den nya generationen kräver.

Fler mobilitetstjänster innebär också att varje enskilt fordon kommer vara i trafik mer än tidigare. En hög utnyttjandegrad av fordon leder till snabbare slitage, vilket i sin tur leder till högre efterfrågan på fordonsbyte samt underhållstjänster som service och fordonsvård. Genom att som bilåterförsäljare erbjuda helhetslösningar som innehåller så väl bildelningstjänster som försäkringar och reparationer, kan de attrahera den nya kundgruppen som sedan tidigare är vana vid allt-i-ett-lösningar.

Nybilsförsäljningen förändras

En ökad delad mobilitet med fler bildelningstjänster innebär en minskning av nybilsförsäljning till privatpersoner. Enligt data från Cetelem Observatory 2022 skulle tre av tio användare vara villiga att ge upp sin egen motorcykel eller bil för att börja använda biluthyrningstjänster. 35 % av 25–34-åringarna skulle vara villiga att avstå från sin bil för att använda delade mobilitetstjänster. Detta visar inte bara att bilåterförsäljarna måste våga satsa på mobilitetslösningar, utan att de också måste hitta alternativa intäktsströmmar. Eftermarknadstjänster som exempelvis service och fordonsvård kan vara sätt att förlänga kundrelationen även efter att ett nybilsköp är gjort.

Tillgänglighet avgörande

En viktig fråga som uppstår med ökad mobilitet är tillgänglighet. Även om det är uppenbart att behovet av flexibla transportlösningar kommer att vara stort i framtiden, handlar mycket om att kunna möta efterfrågan. Dagens generation är van vid omedelbarhet. En leverans från Foodora förväntas anlända inom tio minuter, och när en låt ska spelas upp på mobilen tolereras ingen fördröjning. Samma förväntningar kommer sannolikt att ställas på framtidens transporter. Om behovet av en självkörande taxi uppstår, förväntas den dyka upp utanför dörren inom några minuter, och det närmaste tillgängliga elfordonet får inte finnas mer än några hundra meter bort. Att lyckas skapa tillgänglighet och omedelbar tillgång kommer troligtvis vara avgörande för att den delade mobiliteten verkligen ska få fäste i samhället.

Kundupplevelse i fokus

På det stora hela handlar det om kundupplevelsen. Bilåterförsäljare behöver förändra sina traditionella intäktsmodeller för att i stället bli mer serviceorienterade och fokusera helt på kundernas behov. Vad kräver kunderna idag och hur kan våra tjänster anpassas till den föränderliga marknaden?

Genom att vara öppen för förändring och utveckla en tydlig strategi kan bilåterförsäljare nyttja den nya mobiliteten som en möjlighet, inte bara för att skapa mer gynnsamma affärer utan också för att skapa en mer hållbar värld.