Vad letar du efter?
Sök
  • Återförsäljare
  • 22/05/2024

Användningen av AI i fordonsbranschen

AI i fordonsbranschen

Under årets NADA Show i Las Vegas var AI var ett av de allra hetaste samtalsämnena. I en paneldiskussion med flera företagsledare uttrycktes det att AI under de närmaste 3–5 åren kommer ha en större inverkan på fordonsindustrin än vad smartphones och sociala medier har haft tillsammans. Men vad innebär egentligen förändringen?

Det går med säkerhet att konstatera att AI kommer att spela en betydande roll för bilindustrin inom den närmsta framtiden. Idag finns inga DMS- eller CRM-system med integrerad AI, utan det är snarare systemen runtomkring som inkluderar AI för olika tillämpningar. Vi har tittat närmare på några områden där AI kan underlätta vardagen för bilåterförsäljare.

AI för detaljhandel

Idag finns många digitala detaljhandelsverktyg på marknaden med AI-integrationer, men trots det köps mindre än 2% av alla bilar (med fullständiga kontrakt) online. AI är ett bra verktyg för att förflytta kunden framåt i kundresan, men den slutgiltiga transaktionen måste i majoriteten av fallen ändå slutföras av en människa.

Förr pratade vi ofta om hur många fysiska besök som krävdes hos en återförsäljare innan en bil såldes, nu pratar vi snarare om hur många onlinebesök som krävs. Kundresan har förändrats och idag krävs cirka 30 digitala kontaktpunkter innan en faktisk försäljning sker.

För att detta ska fungera måste det finnas system för att identifiera och kvalificera leads. På grund av tidsbrist besvaras inte 60% av alla samtal som kommer in till en service- och försäljningsavdelning, och 50% av alla e-postmeddelanden besvaras för sent. AI är här indirekt nödvändigt och kan i ett första steg hjälpa till att identifiera och kvalificera leads, för att sedan berätta för säljarna vilka kunder som är mest intressanta.

Flerkanalslösning

Målet med en försäljning är i slutändan alltid att få kunden att komma till återförsäljaren för att göra det slutgiltiga köpet. Men för att dialogen ska kunna löpa sömlöst från den digitala världen till verkligheten behöver återförsäljarna en flerkanalslösning som registrerar kundens digitala kontaktpunkter. Om återförsäljaren är medveten om köparens digitala resa redan innan det fysiska mötet, blir det enklare att skapa en effektiv försäljning.

Detta är särskilt viktigt när det kommer till att sälja bilar till den yngre målgruppen, Generation Z, som ända sedan uppväxten är vana att göra så mycket som möjligt online. De återförsäljare som redan nu kan tillgodose Generation Z:s behov av tekniska lösningar har därför mycket att vinna inför framtiden.

AI för transkribering och analys av samtal

En annan tillämpning av AI som är vanlig inom den amerikanska fordonsindustrin är att låta AI transkribera och analysera kundsamtal. De flesta återförsäljare har idag ett telefonsystem som registrerar alla samtal, och här används AI för att transkribera samtalen och integrera dem i CRM-systemet.

Efteråt kan personalen läsa transkriptionerna och samtidigt bli coachade av AI som har analyserat vad som sades och berättar vad som kunde ha gjorts bättre. E effektivare form av mystery shopping som återförsäljarna kan använda för att kvalitetssäkra sin personal och sin verksamhet.

AI för inspektion av skador

Det finns också AI-lösningar för att hitta och analysera skador på fordon som är inlämnade för service. Det finns exempel som liknar Nextlanes lösning Inspect, där AI undersöker foton och videos av fordon för att lokalisera och analysera skador som behöver åtgärdas. Skadorna prissätts sedan direkt i systemet och kunden kan efter det enkelt beställa reparationer (ex. för repor, bucklor och stenskott) utöver den avsedda servicen.

Företag som testat en av tjänsterna uppger att de har en konverteringsgrad på 30% på de reparationserbjudanden som skickas ut via systemet och menar att det är ett perfekt sätt att öka bruttomarginalerna för reparationsorder (RO), som den senaste tiden minskat på grund av elbilsutvecklingen.

AI för marknadsföring och återförsäljning

Att använda AI för remarketing (återmarknadsföring) är också utbrett inom fordonsindustrin. Det finns många produkter som liknar Nextlanes Carswip och Remarketing-lösningar, som låter användaren ta bilder eller video av ett fordon för att sedan skicka dem direkt till ett CRM-system eller en bilförsäljningswebbplats. Ett sätt att öka försäljningen av begagnade bilar, ett affärsområde som i takt med elektrifieringen har blivit allt viktigare för bilåterförsäljarna.

En framtid med stora möjligheter

Det är tydligt att AI öppnar upp en helt ny värld av möjligheter för bilåterförsäljare. Den smarta teknologin ger inte bara smidigare kundinteraktioner utan också effektivare service och snabbare marknadsföring. Med AI som en integrerad del av verksamheten kan bilåterförsäljare möta kundernas behov på ett personligare och effektivare sätt vilket i förlängningen leder till en ökad försäljning. Så, spänn fast dig för en spännande resa mot framtidens bilaffärer!

Vill du veta mer om AI-verktyg för bilåterförsäljare, ta en titt på nextlane Remarketing.