Waar bent u naar op zoek?
Zoek op
  • Dealergroepen
  • 17/03/2023

Remarketing van gebruikte auto’s – Een nieuwe waarderbron

Nextlane Remarketing for used cars

De verkoop van gebruikte auto’s is voor de automotive een uitstekende manier om meer waarde te genereren uit gebruikte auto’s. Een gebruikte auto biedt u de kans om nieuwe klanten voor gebruikte auto’s te vinden en voordeliger prijzen aan te bieden. Met de juiste strategieën en tools is remarketing voor gebruikte auto’s voor autodealers een doeltreffende manier om nieuwe kopers te bereiken en de waarde van hun voorraad te maximaliseren. Dit artikel gaat dieper in op hoe de autofabrikanten en -dealers met remarketing meer waarde kunnen genereren uit de verkoop van gebruikte auto’s.

Autoremarketing: definitie

Autoremarketing is het proces van wederverkoop van gebruikte auto’s met winstoogmerk. Hierbij worden gebruikte auto’s van particulieren of professionals (fabrikanten, kortetermijnverhuurbedrijven, langetermijnverhuurbedrijven, enz.) gekocht en daarna tegen een hogere prijs doorverkocht aan andere consumenten. Dit kan via diverse kanalen, waaronder traditionele dealers, online markten en veilingsites. Doel is om winst te maken door tegen een lagere prijs in te kopen en tegen een hogere prijs te verkopen. Dit vereist van de verkopers van gebruikte auto’s een grondig inzicht in de markt, de prijstrends en de voorkeuren van de consument, om hun winst te kunnen maximaliseren. Ook een degelijke kennis van de lokale wet- en regelgeving op de verkoop en de overdracht van voertuigen is een must om te voldoen aan alle noodzakelijke voorschriften.

Kans: steeds meer halen uit de remarketing van gebruikte auto’s

De hausse van de markt voor gebruikte auto’s is een nieuwe activiteitenbron voor professionals geworden, en dit type verkoopactiviteit is in opmars bij professionals in voertuigen van alle leeftijdsklassen. Voornaamste redenen hiervoor zijn de lange wachttijden voor de oplevering van nieuwe auto’s en de prijzen voor nieuwe auto’s die voor veel mensen onbetaalbaar worden. Gebruikte auto’s zijn een prima optie voor wie wel een auto wil, maar er niet op kan wachten of zich geen nieuwe auto kan veroorloven.

De aanschaf van een gebruikte auto houdt tal van voordelen in, waaronder lagere verzekeringspremies, redelijke garanties, meer kans op het vinden van eventueel benodigde reserveonderdelen en een ruimere keuze uit modellen en opties. Bovendien kunnen kopers de buidel opentrekken voor de aanschaf van een gebruikte auto, aangezien die goedkoper zijn dan nieuwe auto’s. Het draagt ook bij tot de economische groei door arbeidskansen in de automobielsector te bieden. Om al die redenen is de remarketing van gebruikte auto’s voor veel mensen een interessante optie.

Voordelen van remarketing van gebruikte auto’s

Voor de consument is een gebruikte auto een prima manier om te genieten van de voordelen van een aankoop of leasing van een auto tegen een lagere prijs en toch de keuze te hebben uit degelijke en betrouwbare voertuigen. Het opknappen van gebruikte auto’s biedt kopers toegang tot auto’s die zijn gecertificeerd en gekeurd door professionals en dus in goede staat verkeren en geen verborgen gebreken vertonen.

Auto’s opknappen biedt kopers bovendien de mogelijkheid om auto’s te kopen met uitgebreide garanties, die hen ook een gevoel van veiligheid geven en bescherming bieden tegen potentiële reparatiekosten. Tot slot verleent de remarketing van jonge gebruikte auto’s kopers toegang tot zo goed als nieuwe auto’s tegen een fractie van de prijs. Al met al biedt remarketing heel wat voordelen voor mensen die de aankoop van hun volgende voertuig overwegen.

Daling in de verkoop van nieuwe auto’s opvangen

Voor professionals is het grootste voordeel van remarketing dat het de tanende omzet van nieuwe auto’s opvangt door een extra bron van inkomsten aan te boren. Het is inderdaad zo dat de wereldmarkt voor tweedehandsauto’s volgens een recente studie* zou moeten groeien van 1.154,95 mrd. USD in 2021 naar 1.219,23 mrd. USD in 2022, voor een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 5,57%.

Bij een CAGR van 5,73% zou deze markt in 2026 naar verwachting 1.523,77 mrd. USD groot worden. Dit verklaart waarom het verdelen van gebruikte auto’s voor veel professionals een nieuw eldorado is.

Nieuwe klanten aantrekken

Door de steeds hogere prijzen voor nieuwe auto’s, raken steeds meer klanten gefrustreerd omdat nieuwe auto’s hun portemonnee te boven gaan. Hun oplossing: kiezen voor meer haalbare gebruikte auto’s. Door de remarketing van gebruikte auto’s aan te bieden, kunt u profiteren van deze nieuwe markt en nieuwe klanten aantrekken.

Klanten binden

Bovendien maakt remarketing de klant loyaler omdat je hen gebruikte auto’s tegen een lagere prijs kunt aanbieden. De fabrikant of dealer verhoogt de klantenbinding door te beletten dat ze overlopen naar de concurrentie. De remarketing van gebruikte auto’s is een manier om te voldoen aan de wensen van bestaande en potentiële klanten, en tegelijk een extra bron van inkomsten aan te snijden.

Uitdagingen van remarketing van gebruikte auto’s

Eén van de grootste uitdagingen bij de remarketing van gebruikte auto’s, is auto’s vinden. Dit vereist een grondige kennis van de markt en hoe je de resources vindt om de juiste auto’s te helpen vinden. Zodra de potentiële auto’s zijn geïdentificeerd, is het zaak hun prijs op de tweedehandsmarkt te bepalen. Dit proces kan best lastig zijn vanwege de talrijke merken, modellen, uitvoeringen en andere opties, evenals de mogelijk volatiele marktomstandigheden.

Tot slot is ook het promoten van uw voorraad aan gebruikte auto’s een uitdaging; kopers hebben immers tal van opties ter beschikking. Je moet manieren vinden om je te onderscheiden van de concurrentie en klanten aan te trekken met speciale aanbiedingen of prikkels. Om echt te kunnen slagen in de remarketing van gebruikte auto’s, moet je slim en dynamisch genoeg zijn om al deze uitdagingen aan te pakken.

Juiste markt voor de remarketing van uw voertuigen identificeren

De juiste markt vinden voor je auto’s is een grote stap naar een geslaagde deal. Onderzoek eerst de courante marktsituatie en de prijzen voor vergelijkbare auto’s in je regio, zodat je een competitieve prijs op je auto kunt zetten. Ga dan op online platforms na of er online veel vraag is naar dit type voertuig, en check alle beschikbare tools voor prijsbepalers om de marktwaarde van de auto te achterhalen.

Stippel tot slot een marketingstrategie uit met advertenties en e-mailcampagnes gericht op potentiële kopers. Zodra u de juiste markt voor uw auto’s hebt geïdentificeerd, is het tijd om over te gaan tot de verkoop! Verstrek steeds precieze details over de staat van de auto en eventueel aangebrachte wijzigingen. Wees bovendien bereid om eventueel de prijs te bespreken.

Schade en prijs van gebruikte auto’s evalueren

De schade en de prijs van gebruikte auto’s beoordelen is een belangrijk onderdeel van het aankoopproces van een auto. Dit vergt een grondige inspectie van het voertuig op krassen, deuken of andere, niet direct zichtbare schade. Hiertoe moet u ervoor zorgen dat uw verkoopteams de over te nemen auto ook echt grondig inspecteren. Tegenwoordig kunnen ze hiervoor beroep doen op softwareoplossingen die automatisch krassen detecteren en schade documenteren en zo een licht werpen op wat aan vervanging of reparatie toe is voordat het voertuig weer in de handel kan worden gebracht.

Een kostentaxatie voor het opknappen van het voertuig is ook belangrijk om de precieze marktwaarde te bepalen. Dit houdt in dat je rekening houdt met de arbeidskosten, de kosten voor onderdelen en de benodigde extra tijd en materialen voor reparaties of vervangingen. Een correcte schadetaxatie en prijszetting kunnen ertoe bijdragen dat kopers hun gebruikte auto’s kunnen aankopen tegen de juiste prijs.

Toepasselijke regelgeving op remarketing van gebruikte auto’s begrijpen

Gebruikte auto’s moeten, afhankelijk van het land waar ze zijn gekocht of verkocht, voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Kopers en verkopers moeten hun wettelijke rechten en plichten goed begrijpen vooraleer over te gaan tot de aankoop of verkoop van een tweedehandsauto. In de regel dienen bij de eigendomsoverdracht bepaalde documenten, zoals een aankoopbewijs, een verkoopakte en inschrijvingsgegevens te worden overgemaakt.

In bepaalde rechtsgebieden zijn potentiële kopers bovendien verplicht om de auto vóór elke aankoop te onderwerpen aan een technische keuring. Die waarborgt dat het voertuig veilig is en voldoet aan alle geldende veiligheidsnormen. Tot slot moeten kopers altijd op de hoogte zijn van alle garanties die verbonden zijn aan hun aankoop, alsook van alle mogelijk verschuldigde en toepasselijke belastingen en kosten bij de eigendomsoverdracht.

Klaarmaken van gebruikte auto’s wordt geïndustrialiseerd

De remarketing van gebruikte auto’s is een prima kans om inkomsten te genereren door nieuwe klanten aan te trekken, maar hiervoor moeten wel heel wat organisatorische uitdagingen worden overwonnen.

Daarom werd er een nieuwe generatie van remarketingoplossingen voor auto’s ontwikkeld, om professionals te helpen in het versnellen van de verkoop van Gebruikte auto’s, door automatisch potentiële autoschade te identificeren en te rapporteren, en op die manier het verwerkings- en aankoopproces van deze voertuigen te versnellen. Hiermee kunnen de voorraadauto’s sneller en met meer winst worden verkocht, zodat de waarde van de auto’s in portefeuille stijgt.

Nextlane Remarketing biedt een compleet geheel van functies ter ondersteuning van dit proces, zoals de inspectie van auto’s bij de overname met innovatieve, gebruiksvriendelijke tools, de realisatie van foto- en videopresentaties van auto’s in de mobiele app waarmee je voertuigen in allerlei media kunt presenteren, met onder meer op maat gemaakte video’s, videopresentaties, 360°-opnames die een beeld geven van het voertuig vanuit elke gezichtshoek, enz.