Expertise in Beheer

Maak optimaal gebruik van uw informatiesysteem: DMS, CRM, BI en Finances voor een betere klantenservice en een hoger rendement.

De troeven van het deskundige Imaweb

Doelstelling = uw rendement

Diagnostiek en advies op maat

Verleend door experts uit de automotive

De actieterreinen

Proces en gebruik

In functie van uw doelstellingen voor groei en prestatie leggen we samen een evolutieplan vast voor uw processen en organisatie.
Dit plan wordt gebaseerd op een analyse van diverse gegevens zoals uw tickets voor support, de bewegingen in de voorraad aan voertuigen en wisselstukken, de kwaliteit van klantgegevens, de marges en de processen binnen de groep, enz.
Deze analyse wordt aangevuld met interviews.
Er wordt gestreefd naar een optimaal gebruik van de software door uw dealers alsook naar een vollediger gebruik van alle functionaliteiten, ook wanneer uw procedures wijzigen.

Aansturen van de autodealer

De enige manier om na te gaan of het evolutieplan werkt is door:
– de opvolgingsindicatoren vast te leggen,
– nauwkeurige gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de berekening van deze indicatoren.
Door regelmatige herzieningen en het bijhorende verbeterplan bent u zeker dat de doelstellingen gehaald zullen worden

Management

U moet een goed inzicht hebben in menselijke gedragingen zodat u goed weet wat er achter een verandering schuil gaat.

De managers geven vaak de aanzet tot zulke veranderingen in gedrag. Daarom stellen we u voor om hen te begeleiden bij het formaliseren en uitleggen van de procedures en om hun praktijken op te volgen.

Kwaliteit en analyse van de klantgegevens

De kwaliteit van uw klantgegevens bepaalt de relevantie van uw marketingacties, zeker voor uw digitale campagnes op het web en de sociale media.
De relevantie van uw campagnes schuilt immers in uw vermogen om voertuigen of diensten voor te stellen die zijn afgestemd op de situatie van uw klant.
U moet de gegevens, de situatie en het profiel van uw klant dus kennen, net als de voertuigen waarover hij beschikt, de voertuigen die hij in het verleden heeft aangekocht en de keren dat hij een beroep deed op de klantendienst.
We helpen u hierbij met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat kunnen we doen?

Seminarie voor zaakvoerders

Ze kunnen georganiseerd worden binnen uw groep, maar even goed kan het gaan om een bijeenkomst van zaakvoerders van meerdere groepen.

Het doel van dit seminarie is om de zaakvoerders te wijzen op hun potentieel voor verbetering en hen de middelen te tonen die ze kunnen aanwenden om dit potentieel te benutten.
De gesprekken gaan over de trends op de automarkt, over de technologische evoluties, het change management, de invoering van dashboards.
We halen concrete succesverhalen aan van enkele van onze klanten.

Begeleidingsovereenkomst

Het gaat om het definiëren van een volledig evolutieplan op maat dat in lijn ligt met de doelstellingen die u voorop stelde.
Dit plan wordt op lange termijn uitgevoerd en regelmatig zal worden nagegaan hoe het zit met de doelstellingen.
Dit omvat over het algemeen: diagnostiek en doorlichting van het gebruik dat leidt tot een actieplan, implementeren van ongebruikte functionaliteiten met parametrering en opleiding, definiëren en realiseren van een verslag op maat, wijzigen en formaliseren van nieuwe procedures, eventuele harmonisering op groepsniveau, begeleiding van managers en actoren.