Waar bent u naar op zoek?
Zoek op

Beleid van persoonlijke gegevens

E-mailings U ontvangt e-mailings omdat uw professionele e-mailadres is geregistreerd in onze database en wij u schrijven als onderdeel van uw beroep. Uw e-mailadres wordt door ons bedrijf alleen gebruikt om u e-mails over onze activiteit te sturen. In overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving met betrekking tot persoonlijke gegevens, hebt u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: [email protected] Internetsites: Persoonlijke gegevens en cookies Aard van de verzamelde gegevens In het kader van het gebruik van de website www.nextlane.com, kan NEXTLANE de volgende categorieën gegevens over de gebruikers van de site verzamelen: Gegevens van de burgerlijke staat, achternaam, voornaam, professioneel e-mailadres, functie, professioneel telefoonnummer. PRIVACY EN VEILIGHEID De door NEXTLANE verzamelde Persoonsgegevens worden in geen geval verkocht, verhuurd of uitgewisseld aan derden, met uitzondering van haar dochterondernemingen, tenzij dit duidelijk werd vermeld bij het verzamelen van de betreffende gegevens, of zonder u hiervan op de hoogte te stellen en zonder uw voorafgaande toestemming te hebben verkregen. NEXTLANE kan echter worden verplicht om persoonlijke informatie over u vrij te geven, zonder uw voorafgaande toestemming, maar alleen in de volgende gevallen: – Wanneer NEXTLANE een ander bedrijf aankoopt of uitkoopt, bij een fusie, overname of reorganisatie van welke aard dan ook; – De overdracht hiervan wordt vereist door een bevoegde autoriteit in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Bovendien stelt NEXTLANE ook alles in het werk om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen, in het bijzonder met betrekking tot onbevoegde derden en werktuigen, zowel bij het bepalen van de middelen van verwerking als bij de verwerking zelf, de gepaste technische, beveiligings- en organisatorische maatregelen. NEXTLANE verbindt zich ertoe om alleen maatregelen te nemen die erin bestaan de verwerking van persoonsgegevens standaard te beperken en te omschrijven, uitsluitend voor de doeleinden die met deze verwerking worden nagestreefd. Elke inbreuk in verband met persoonsgegevens zal aan de betrokken persoon worden gemeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Doel van het hergebruik van verzamelde persoonsgegevens Doel van de verwerking van persoonlijke informatie in verband met het gebruik van onze website. We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u een formulier op onze website invult. Persoonlijke informatie die via onze website wordt verzameld, wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, om een verzoek met betrekking tot onze producten en/of diensten te beantwoorden of om newsletters te verzenden. Bewaartermijn van gegevens In overeenstemming met de regelgeving verbinden wij ons ertoe uw persoonlijke gegevens alleen te bewaren voor de duur die nodig is voor het bereiken van de genoemde doeleinden. De verwerking van uw gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, u kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze e-mailings. Cookies Om onze sites soepel te laten werken, moeten we soms kleine bestanden met gegevens van gebruikersapparatuur opslaan. De meeste websites doen hetzelfde. Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand waarvan websites een back-up maken op uw computer of mobiele apparaat wanneer u deze raadpleegt. Hiermee kunnen deze sites uw acties en voorkeuren (gebruikersnaam, taal, tekengrootte en andere weergave-instellingen) gedurende een bepaalde tijd onthouden, zodat u deze informatie niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren wanneer u deze sites bezoekt of van de ene pagina naar de andere navigeert. Hoe gebruiken we cookies? Cookies voeren veel verschillende taken uit. We hebben hieronder enkele voorbeelden op een rijtje gezet: – Ze kunnen uw voorkeuren opslaan, wat sommige processen vergemakkelijkt, – Ze kunnen anonieme gebruiksinformatie verzamelen, zoals het aantal mensen dat bijvoorbeeld ons Portaal of onze applicaties gebruikt. We gebruiken deze informatie om uw ervaring voortdurend te verbeteren, – Ze kunnen zich herinneren dat u de website heeft bezocht, U kunt cookies op elk moment blokkeren of verwijderen en in dat geval wordt de opgeslagen informatie permanent verwijderd. BIJVOORBEELD: Sommige van onze pagina’s gebruiken cookies om het volgende te onthouden: – uw weergavevoorkeuren, zoals contrast en tekengrootte, – als u reeds heeft gereageerd op een vraag of de inhoud nuttig voor u was (de vraag wordt maar één keer gesteld), – als u akkoord bent gegaan met het gebruik van cookies op deze website. Bovendien gebruiken sommige video’s die op onze pagina’s worden gepresenteerd, cookies om anonieme statistieken te verzamelen die aangeven hoe u op de pagina bent beland en welke video’s u heeft gezien. Deze cookies zijn niet essentieel voor het functioneren van de site, maar ze vergemakkelijken uw navigatie. U kunt ze blokkeren of verwijderen, maar het kan zijn dat bepaalde delen van de website vervolgens niet correct werken. De informatie in cookies is niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren en we hebben volledige controle over de gegevens. Deze cookies worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan hier aangegeven. Hoe cookies beheren? U kunt cookies naar eigen inzicht beheren en/of verwijderen. Bezoek aboutcookies.org voor meer informatie. U heeft de mogelijkheid om alle cookies die al op uw computer zijn opgeslagen te verwijderen en de meeste browsers te configureren om ze te blokkeren. In dit geval moet u echter mogelijk elke keer dat u een website bezoekt een aantal voorkeuren opgeven en zijn sommige diensten en functies mogelijk niet toegankelijk. Uw rechten U geniet een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens: – Een recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, dat wil zeggen het recht om een kopie te ontvangen, – Een recht op rectificatie, als uw gegevens onjuist of verouderd blijken te zijn, waardoor wij kunnen voldoen aan onze verplichting om over actuele gegevens over u te beschikken, – Een recht op verwijdering (of recht om te worden vergeten) van uw persoonlijke gegevens, dat kan worden beperkt door onze contractuele of wettelijke verplichtingen, – Een recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens, dat wil zeggen het recht om de persoonlijke gegevens die we u hebben verstrekt te ontvangen in een gestructureerd computerformaat, dat algemeen wordt gebruikt, en om deze door te geven aan een andere gegevensbeheerder, – Een recht van verzet, onder voorbehoud van gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw specifieke situatie, en het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, in bepaalde gevallen voorzien door de regelgeving, – Een recht van verzet tegen elke commerciële prospectie (in het bijzonder profilering wanneer deze wordt gebruikt), – Het recht om u op elk moment uit te schrijven, de doeleinden waarvoor we uw contactgegevens gebruiken. Als u deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: [email protected] Zie ook: «Wettelijke Vermeldingen» – «Cookiebeleid»